"Małanka"
Warszawa - Centralny Dom Qultury - 13.01.2007
Czeremszyna (Polska) - Hudaky (Ukraina) - Pete-Paff (Białoru¶)

Czeremszyna  Czeremszyna  Czeremszyna Czeremszyna  Czeremszyna  Czeremszyna  Czeremszyna  Czeremszyna

Hudaky  Hudaky  Hudaky Hudaky

Pete-Paff Pete-Paff Pete-Paff Pete-Paff

© etno.serpent.pl
strona Małanki: www.koka.serpent.pl/malanka