Shofar


"Shofar"
(Kilogram 2007)
prezentacja płyty w sklepie serpent.pl z plikami dźwiękowymi

Raphael Rogiński – gitara elektryczna
Mikołaj Trzaska – saksofon, klarnet basowy
Macio Moretti – perkusja

Ideą składu jest odnalezienie wspólnego mianownika w tradycyjnej muzyce chasydzkiej i jazzie free, jak i kontynuowanie tradycji muzyki żydowskiej, która dla zespołu jest wciąż żywa. Utwory, które znalazły się na wydanej w 2007 r. debiutanckiej płycie pochodzą z przedwojennych badań muzykologicznych z terenów Ukrainy, Polski i Mołdawii. To najczęściej tzw. „niguny”, czyli magiczne pieśni religijne, w niektórych przypadkach mające wprowadzać w trans i ekstazę oraz „frejlaksy”, czyli utwory bardziej taneczne, wywodzące się z liturgii żydowskiej. Zachowując w niezmienionej formie materiał dźwiękowy utworów możliwe jest poznanie całego spektrum muzyki chasydzkiej i kultury z nią związanej. Wszystko to jest połączone ze współczesnym podejściem do kreatywnej formy jazzu.

Repertuar zespołu Shofar składa się z tradycyjnej, religijnej muzyki żydowskiej. Podobnie jak komentowanie Tory, tak i tu, poprzez muzykę, odtwarzane są różne prądy religijności. Dlatego obok chasydzkich nigunów znajdziemy muzykę najstarszego obrządku w synagodze, a obok pieśni kantorów z międzywojnia, muzykę obrządku liberalnego. Na płytę "Shofar" w większości składają się utwory z tradycji chasydzkiej. Głównym impulsem do zajęcia się akurat tą tradycją było odnalezienie przez Raphaela Rogińskiego zbioru pieśni chasydzkich Bieregowskiego (1892-1961) - muzykologa, który od lat 20. ubiegłego stulecia badał muzykę żydowską. Jednym z efektów jego pracy był tom poświęcony właśnie tradycji chasydzkiej.

Zespół powstał z inicjatywy Raphaela Rogińskiego, który urodził się we Frankfurcie nad Menem. Od 13 roku życia gra na gitarze elektrycznej. Wykształcony jazzowo i klasycznie, edukację uzupełniał o muzykologię i etnomuzykologię. Od samych początków działalności twórczej, skupiony jest przede wszystkim na improwizacji wynikającej z jazzu i na muzyce etnicznej i ludowej. Miks tych dwóch dróg jest wyznacznikiem w jego twórczości. Jest kompozytorem i wykonawcą. Głęboko związany z kulturą żydowską, szuka jej miejsca w swojej działalności. Z tych poszukiwań wynikają dwa projekty których jest liderem: Shofar i Cukunft. Współpracował z takimi muzykami jak Noel Akchote, Frederic Blondy, Joe Giardullo, Axel Dorner, Thomas Lehn, Andrew Sharpley, John Edwards, John Tilbury, Brigit Ulher, Yale Strom. Gościnnie wystąpił na płytach: Djazzpora, Sztetlach, Broniewski, Meritum.

Mikołaj Trzaska - saksofonista, klarnecista basowy. Należy obecnie do ścisłej czołówki polskich muzyków jazzowych. Jest również kompozytorem muzyki filmowej i teatralnej, liderem grupy Łoskot, współtwórcą legendarnej, jazzowej formacji Miłość, współpracownikiem takich muzyków jak Lester Bowie, Tomasz Stańko, Noel Akchote, Jean Luc Cappozzo, Adam Pierończyk, Leszek Możdżer czy Marcin Świetlicki. Jest znany z niezależnej postawy i niekonwencjonalnego podejścia do muzyki.

Macio Moretti - perkusista i multiinstrumentalista. Uczestnik niezliczonej ilości projektów z czasami pozornie bardzo odległych półek muzycznych - m.in. Starzy Singers, Baaba, Starzy Sida, Pustostator, Mały Szu, Mołr Drammaz, Mitch & Mitch i masa innych.

na zdjęciach: Shofar podczas koncertu "Mizrach" (2.09.2007, Warszawa, teren planowanego Muzeum Żydów Polskich); © D. Anaszko/etno.serpent.pl

www.etno.serpent.pl