Różyc Orchestra

Różyc Orchestra powstała w marcu 2006 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego. W repertuarze piosenki i melodie warszawskie. Liderem grupy jest Sylwester Kozera.

Skład (2006):
Ludwik Skrzypek - akordeon
Andrzej Fortuna - kontrabas
Sylwester Kozera - banjo, ¶piew
Jarek Kozera - bęben
Wojciech Szewko - banjo, ¶piew

zob. także Różyc Orchestra na stronach Stowarzyszenia Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego

Na zdjęciu: Różyc Orchestra, warszawski Kercelak, 11.06.2006; fot. © etno.serpent.pl

etno.serpent.pl