Grupa Muzyczna OVO

Grupa Muzyczna OVO - fot. z archiwum grupy Pochodząca z Wrocławia Grupa Muzyczna OVO występuje w składzie 4-6 osobowym, a jego główny człon stanowią Witold Kozłowski i Marzena Motyl. OVO wykonuje swe wielogłosowe słowiańskie utwory najczęściej a cappella (lub przy bardzo ascetycznym użyciu instrumentów, takich jak cymbały, lira korbowa, skrzypce, bandura), skupiając się tym samym na badaniu możliwości ludzkiego głosu. Główny przedmiot zainteresowania OVO to technika śpiewokrzyku i sposoby jej użycia w poszczególnych krajach i regionach słowiańskich. Grupa, prócz koncertów, organizuje i prowadzi warsztaty i projekty edukacji kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Oficjalna strona grupy: www.ovo.prv.pl.

Zobacz na naszych stronach:
- informacja o Warsztatach Tradycyjnych Pieśni Kozaków Syberyjskich i słowiańskich autochtonów z Rejonu Ałtajskiego, zorganizowanych w lipcu 2001 przez grupę OVO
- informacje o andrzejkowym koncercie Muzyki w Muzeum (30.11.2001) z udziałem OVO (m.in. zdjęcia z koncertu)
- omówienie dema grupy "30.11.2001 r. Muzyka W Muzeum"
www.etno.serpent.pl