Drewutnia

Zespół od 1997 roku gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej. Stąd w ich repertuarze znalazły się kompozycje łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, pieśni Ziemi Lubelskiej, Śląskiej, Kaszub i Małopolski. Celem kapeli jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych w formie jak najbardziej zbliżonej do oryginału, wzbogaconej o własną interpretację.

Zespół koncertuje w całym kraju oraz poza jego granicami (Słowacja, Ukraina), współpracuje z ośrodkami kultury, Zakładem Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego UMCS, Muzeum Wsi Lubelskiej, mniejszościami etnicznymi i Stowarzyszeniem Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi "Dom Muzyki". Jest również pomysłodawcą i głównym organizatorem międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny "Kolędowe Gody z Folkowej Zagrody".

Oficjalna strona: drewutnia.skulski.pl
zob. także na naszych stronach zdjęcia Drewutni z koncertu w Warszawie, 19.01.2006

www.etno.serpent.pl